Igehírdetések

Hajdu Zoltán- 5 Mózes 22, 13-21

Szakáll Zsombor- Apcsel 9, 10-22 (1)

Szakáll Zsombor- Jakab 1, 2-8

T. Nagy Alice- Jelenések könyve 19, 11-16

2023. 02. 26. Tárnok Ferenc- Lukács 19, 1-10.

2023. 03. 05. Hajdu Zoltán- Apostolok Cselekedete

2023.03.19. Hajdu Zoltán- Máté 19, 16-26.

2023.02.05. Hajdu Zoltán- Lukács 12, 1 és 13-21.

2023.02.12. Szakáll Zsombor- Lukács 15, 11-32.

2023.02.19. Ormoshegyi Zoltán- Efézus 4, 25-32.

2022. 12. 04. Ormoshegyi Zoltán- Ézsaiás 35, 3-4 és Lukács 7, 18- 23

2022. 12. 11. Szakáll Zsombor- Efezus 5, 1-2

2022. 12. 18. Hajdu Zoltán- Filippi 4, 1-9

2022. 11. 06. Hajdu Zoltán- Apostolok cselekedetei 8, 4- 24

2022. 11. 13. Kállai Imre- Zsidók 12, 12- 17

2022. 11. 20. Hajdu Zoltán- János 12, 20- 35

Hajdu Zoltán- Titusz 2,3 válogatott versek

Ormoshegyi Zoltán- Efezus 1, 1-3.

Szakáll Zsombor- Zsidók 6, 1-8.

Tárnok Ferenc- Filippi 2, 1-11.
Szakáll Zsombor- 1 Korintus 15, 1-15.

Hajdu Zoltán - Róma 8, 31-39.

Hajdu Zoltán- Apostolok cselekedetei 7, 20-37.
2022. 06. 05. Hajdu Zoltán Szövetségmegújító.

2022. 06. 12. Tárnok Ferenc
Tárnok Tamás- Róma 11, 29.

Hajdu Zoltán- Máté 25, 14-30.

Kállai Imre- Róma 6, 23
1.
2.
3. Vieban György-Hívők házasélete Isten igéjének fényében
4. Dr. Bütösi János- Isten nagyvásári kiáltása
5.
6. Cseri Kálmán-Zenei Igehirdetés
7.
8.
9. Szikszai Béni -Szebb vagy
10.Dr. Hegedűs Loránt- Bethánia
11. Cseri Kálmán-A város békéje
12.
13.
14. Dr. Hegedűs Loránt-A jubíleum
15. Dr. Hegedűs Loránt-Jézusról
16. Cseri Kálmán-Istenfélő családban meghalt gyermek temetésén
17. Dr. Csiha Kálmán-Jézus és tanítványai
18.
19. Nyári Pál Mustármag-Advent, Karácsony I. rész
20. Mustármag-Advent, Karácson II. rész
21.
22. Dr. Dobos Károly- Az irgalmasságról és a hármas pillérről
23. Takaró Tamás-Volt-e elhívásod
24. Csekei Tibor-A tű foka
25. Dr. Szűcs Ferenc-Nehézy Károly szellemi gyökereiről
26.
27. Dr. Joó Sándor-Egy a szükséges dolog
28.
29.
30. Szikszai Béni-Isten az ember kezében
31. Kotsis István-Hit és keresztség
32.
33. Kotsis I-Hargita Á-Szeretsz-e engem
34. Dr. Ablonczy Dániel-Miért
35. Lovas András-Ki vétkezett
36.
37.
38. Dr. Hegedűs Loránt-Himnuszunk a Biblia fényében
39. Dr. Hegedűs Loránt-A feltámadt Jézus_Test Igévé lett
40. Modersohn E. Nyári P.-Meg kell-e térnünk,Kinek kell megtérni
41. Modernson Ernő-Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van
42. Cseri Kálmán-A gondolatainkról
43. Dr. Soós Sándor-Isten nevelő keze alatt
44. Modersohn Ernő-Megjelentve és mégis váratlanul
45. Kabai István-Karcsi és Eszter_Isten törvénye szerint (evangéliumi elbeszélés)
46. Dr. Hegedűs Loránt-A böjtről
47. Hegedűs Loránt-A Szózat teológiai tükre
48. Szénási Sándorné-A közösség áldásai
49. Kotsis István-Örökségünk
50. Hantos Péter-Kiválasztásról
51. Dr. Boross Géza-Harc közben is...
52. Dr. Bütösi János-A kútnál hagyott korsó
53. Döbrössy József-Emberhalászat
54. Dr. Hős Géza-Ige és imádság
55.Dr. Hegedűs Loránt-Krisztus teljhatalma mennyen és földön
56. Modersohn Ernő-Megőrző kegyelem
57.
58. Kabai István-Nyiladozó gyermekszív
59.
60. Cseri Kálmán-De az Isten_a keresztyén ember jövőképe
61. Kabai István-Az ige testté lett és lakozék közöttünk - karácsony
62. Dr. Szabó Mihály-Ő a mi vígasztalásunk
63. Kabai István-Anna és Máté_Isten törvénye szerint
64. Visky Ferenc-Krisztus himnusz_Parancsoló teremtés
65. Dr. Hegedűs Loránt-A csoda hite és a hit csodája
66.
67.
68.
69. Dr. Tapolyai Mihály-A hangulat csapdái (drog kérdés)
70.
71.
72.
73. Szikszai György-Beteg keresztyén vigasztalására
74. Cseri Kálmán-Egy hívő testvérünk temetésén
75.
76.
77.
78. Több szerző-Karácsonyi mozaik
79. Dr. Joó Sándor-Legyen néktek a ti hitetek szerint
80. Kotsis István-Jézus felhívása
81.
82.
83.
84.
85.Takaró Károly-Megújított kegyelmi szövetség
86. Takaró Károly-Megbocsátani, miért
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93. Dr. Jeszenszky Ferenc- A kereszténység és a tized
94.
95.
96.
97.
98.
99. Takaró Károly-Aggodalmaskodás és veszélyei
100.

Imatémáink

Időseinkért

Idős tagjainkért, és különösen a betegegért akik már nem tudnak részt venni alkalmainkon...

Fiataljainkiért

Az utánunk jövő generációnak nagy szüksége van, hogy imádságban hordozzák...

Imatémáinkról bővebben


Lelkiszolgálat háza


Elérhetőség

Országos Központ - Piliscsaba

Cím: 2081 Piliscsaba, Kálmán Király útja 16.
Telefon: +36-20-381-60-62
Bankszámla száma: 11708001 – 20525725
Bethánia C.E. Szövetség Adószáma: 19022455-1-13