Isten hozott oldalunkon!

Reméljük az itt eltöltött idő hasznos lesz számodra. Célunk, hogy oldalunk találkozási pont legyen, nem csak velünk, hanem elsősorban a megváltó Jézus Krisztussal. Azzal aki új életet szeretne neked ajándékozni.

 

Tartalmas időtöltést kívánunk!

Imatémáink

Időseinkért

Idős tagjainkért, és különösen a betegegért akik már nem tudnak részt venni alkalmainkon...

Fiataljainkiért

Az utánunk jövő generációnak nagy szüksége van, hogy imádságban hordozzák...

Nyári táborok szolgálóiért

Imádkozzunk, hogy a nyári táborok szolgálói kapjanak felülről való vezetést, bölcsességet, erőt, kitartást ...Bűnbánat

Engedetlenségeinkért, mulasztásainkért, a Lélek által megmutatott más bűneinkért...

Hálaadás

A közösségünkben történtekért, a kapott üzenetekért, az elhunytak életéért...

Imatémáinkról bővebben

Bővebb leírásért kattintson ide a megtekintéshez.

Olvastad már a mait?

Mai 2024. Június 17. Hétfő,

2Móz 13,17–22

„Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.” (22. v. Károli)

Az olvasott részben háromszorosan kegyelmez Isten: megkíméli a népet a harctól (17. v.), emlékezteti őket a József hitére és a nép négy évszázaddal korábban tett ígéretre, hogy ha majd kivonulnak, akkor az ő csontjait is vigyék magukkal az ígéret földjére (19. v.), valamint Isten állandó jelenléte nyilvánvaló előttük a felhőoszlopban és a tűzoszlopban (21–22. v.). Nem így van-e a mi életünkben is? Isten Jézusban előbb szeretett bennünket, és számtalan küzdelemtől, felesleges csapdától megóvott, emlékeztetett az előttünk járók hitére, és igéjében, vezetésében és a bizonyság fellegében folyamatosan közölte velünk önmagát. Ha nem így van, akkor itt az idő, kérd te is Jézus Krisztus szabadítását! Ha pedig így van, akkor tölts ma pár perced imádságban, hogy az Úr mutassa meg neked, hogy miben óvott meg, emlékeztessen a hit ajándékára, és mutassa meg vezetését a Lélek által!

Ajánlott igeszakasz: Zsid 11,22–40

Tegnapi

„Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem; ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam.” (Zsolt 25,20 Károli)

„Ne szégyenüljek meg, Uram, hogy Benned bíztam!” Valóban, minden irányból körülvesznek az ellenségek. Ellenségek, versenytársak, álbarátok, hírek, kétségek, szűkölködések, hazugságok, próbák. Vádolnak, hogy nem vagy elég jó, hogy hűtlen lettél, hogy valami baj van veled. Nyomás alá helyeznek, hogy „Átkozd meg Istent, és halj meg!” (Jób 2,9b) Valóban, Uram, kérünk, esedezünk, ne kelljen megszégyenülnünk, mert benned bíztunk, hiszen minden utad kegyelem és hűség. Ne kelljen megszégyenülnünk, akik a betegágyon a te szent nevedet hívjuk segítségül, ne kelljen megszégyenülnünk, hogy hozzád futottunk! Ne kacagjanak rajtunk, hogy nem tartottunk a világ fiaival a hazugságban, a szerzésben és a vágyak hajszolásában. Legyél te az én ártatlanságom, legyél te az én igazságom! Jézusom, az igazság benned van, általad tapasztalható meg, engedd, hogy átéljem!

Gellén Márton

Zsolt 53.

„Oh, vajha eljönne Sionból Izráelnek a szabadítás! Mikor az Úr visszahozza az ő népének foglyait, örül majd Jákób és vigad Izráel!!” (7. v. Károli)

„Mindnyájan elhajlottak, és valamennyien megromlottak…” (4. v.) - szokás a bűnös világot így jellemezni. Meg is nyugodhatunk, hogy bezzeg mi milyen derék, jó templomjárók vagyunk. Úgy teszünk, mintha a világ gondolati, érzelmi, hangulati világa ne lenne ránk hatással, aztán megdöbbenünk, és a világ fiaival együtt kérdezzük, hogy hogyan történhetett ez vagy az a szörnyűség a 21. században? Nagyon egyszerűen úgy, hogy az utolsó időkben az Istentől való elszakadás morális tudatlansága és spirituális sötétsége az egyre fejlettebb eszközök birtokában lévő emberiséget korábban nem ismert mélységekbe taszítja. Az önmegváltás lehetetlen. Más megoldás nincs, csak a Sionról, vagyis az Isten jelenlétéből jövő szabadítás. A fogságból való szabadulás képe Dávid idején még távoli jövő, de előképe a minden népből kihívott Isten-népe Jézus Krisztus általi szabadításának. Ez az örömüzenet minden honfitársunkra, minden csak névleg keresztyénre, a szomszédunkra, sőt, önerőből megválthatatlan magamra is vonatkozik!

Ajánlott igeszakasz: Róm 11,25–27

Online Biblia

Lelkiszolgálat háza

Elérhetőség

Országos Központ - Piliscsaba

Cím: 2081 Piliscsaba, Kálmán Király útja 16.
Telefon: +36-20-381-60-62
Bankszámla száma: 11708001 – 20525725
Bethánia C.E. Szövetség Adószáma: 19022455-1-13
e-mail: miklossy.jozsef@ce-union.hu