CE bibliaórákra ajánlott igeszakaszok 2017. II. Félév

Szerda, 2017. augusztus 30.

Szept. 1. 1János 1, 1 - 10 Világosságban való járás

2. 2,1- 6. Krisztus parancsolatainak megtartása

3. 2, 7 -11. Régi és új parancsolat.

4. 2,12- 17. A világ szeretete

Október 1. 2,18 -25. Sok antikrisztus támadt

2. 3,26 - 29. Maradjunk meg Krisztusban!

3. 3,1 - 12. Isten és az ördög gyermekei.

Nov, 1. 3,13 - 17. Az igazi testvéri szeretet

2. 3,18 -24 Szívbéli bizalom Isten iránt

3. 4,1 - 6. A lelkek megvizsgálása

Dec. 1. 4,7 - 12. Az Isten szeretet 1.

2. 4,13 -21 Az Isten szeretet 2.

Minden hónapban kevesebb hetet vettünk fel, mint amennyi a naptárban van. A hiányzó héten a megújító óra megtartását javasoljuk szabadon választott ige alapján. Júliusra és augusztusra nem készítettünk beosztást, mivel több helyen ebben az időben nem tartják a bibliaórákat heti rendszerességgel. Ahol mégis van bibliaóra ezekben a hónapok-ban, tanulmányozásra ajánljuk a Fénysugarak vagy más biblia-olvasó kalauz igéit. Áprilisra a nagyhétre nem állítottunk be bibliaórai alkalmat.