CE bibliaórákra ajánlott igeszakaszok 2017. I. Félév

Szerda, 2016. december 14.

Január 1. Dániel 9, 1 - 14 Dániel bűnvalló imádsága 1.

2. 9, 15 - 19 Dániel bűnvalló imádsága 2.

3. 9, 20 - 27 Kijelentés a fogság 70 évéről.

Február 1. 10,1 - 14 Dánielhez mennyei követ jön 1.

2. 10,15 - 21 Dánielhez mennyei követ jön 1.

3. 11,1 - 20 Egyiptom és Szíria harca

Március 1. 11,21 - 30 Antiochusz Epifánesz hadjáratai

2. 11,31 - 39 Antiochusz Epifánesz vallásüldözése

3. 11,40 - 45 Antiochusz Epifánesz bukása

Április 1. 12, 1 - 3 A végső idők leírása

2. 12, 4 - 13 Gábriel kinyilatkoztatásának befejezése

3. Hóseás 1, 1 - 8. Hóseás házassága és gyermekei

Május 1. 2,4 - 15 Isten perbe száll népével

2. 2,16-21 Új kezdet 1.

3. 2,22 - 25 Új kezdet 2.

Június 1. 3,1 - 5. Isten neveli népét

2. 4,1 - 11. Nép és a papok bűne.1.

3. 4,12 -19 Nép és a papok bűne.2.

            NYÁRI SZÜNET

Minden hónapban kevesebb hetet vettünk fel, mint amennyi a naptárban van. A hiányzó héten a megújító óra megtartását javasoljuk szabadon választott ige alapján. Júliusra és augusztusra nem készítettünk beosztást, mivel több helyen ebben az időben nem tartják a bibliaórákat heti rendszerességgel. Ahol mégis van bibliaóra ezekben a hónapok-ban, tanulmányozásra ajánljuk a Fénysugarak vagy más biblia-olvasó kalauz igéit. Áprilisra a nagyhétre nem állítottunk be bibliaórai alkalmat.