Elnökségi nyilatkozat

Az elmúlt időben felmerülő kérdések és a CE szövetség jövőjével kapcsolatos félelmek az alábbi állásfoglalásra késztették a jelenlegi elnökséget.

1, A magyarországi CE szövetség elnöksége nem ért egyet azzal, ha a szövetség bármely tagja gyülekezetet, vagy felekezetet vált tagsága alatt, különösen nem közösségvezetőjének tudta nélkül. A fogadalomban elmondott 'ahova Isten állított kifejezés' a helyünkön való hűséges kitartásra utal.

2, A magyarországi CE szövetség elnöksége nem ért egyet azzal, hogy bármely kisköri, vagy házi alkalmon nyelveken szólás, 'gyógyítás', vagy más felfokozott lelkiállapotból származó karizmatikus megnyilvánulás történjen, jóllehet eddig ilyen eseményről nem értesült.

3, A magyarországi CE szövetség elnöksége nem ért egyet azzal, hogy bármely szövetséges tag újrakeresztelkedjen, mert hisszük, hogy a keresztség sokkal inkább Jézus üdvözítő munkájára, mint saját lelkiállapotunkra mutat ezért egyszeri és nem szorul megismétlésre.

4, A magyarországi CE szövetség elnöksége nem ért egyet azzal, hogy bármely szövetséges tag a másikat megvádolja szövetségeshez nem illő magatartással, hacsak nem az illetővel személyesen, majd közösségvezetője jelenlétében beszélgetett és a változás nyomát nem tapasztalta.

5, A magyarországi CE szövetség elnöksége nem ért egyet azzal, hogy bármely szövetséges tag zene, étkezés, öltözet miatt másokat megalázzon, csúfoljon. ' Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt.' Kol. 2,16

6, A magyarországi CE szövetség elnöksége mélyen egyetért azzal, ha a közösségvezetők és szövetségesek életébe Krisztus munkája nyilvánvalóvá válik tisztaságban, alázatban, szeretetben, az erőtlenek befogadásában és így példaképekké válnak szűkebb és tágabb környezetük számára.

Budapest, 2011.04.14.