12-06 Zak 2,1–4

december 06.

„De eljöttek ezek, hogy megrémítsék a népeket, és letörjék a szarvukat…”  (4b. v.)

A látomásban a négy szarv a kommentárok szerint azokat a birodalmakat jelképezi, amelyek Izráel történetének szereplői, alakítói voltak. A világpolitika ebből a mennyei szemszögből acsarkodó állatok viaskodásához hasonlít – egész más a jelentése, mint amit szereplői gondolnak. Isten, népe büntetésére használta fel őket, de amint betöltötték a rájuk szabott funkciójukat, eltűnnek a történelem színpadáról: a látomás mesteremberei letörik szarvukat. A hatalmi játszmák és politikai csatározások meghatározóak Isten népe életében; az országok vezetőinek döntései súlyos következményekkel lehetnek a boldogulására, hétköznapi életére. Nem közömbös, hogy milyen döntések születnek. De – ahogy azt Zakariás második látomása üzeni – a történelem Ura tartja őket a kezében, aki saját céljai szerint tűri virágzásukat vagy szab határt működésüknek. Isten, népe megváltásán, a „jó cselekedetekre igyekező” nép megteremtésén fáradozik.  Ehhez képest minden más történelmi cél másodlagos.

Ajánlott igeszakasz: Tit 2,11–15
http://www.parokia.hu/bible/