10-13 Lk 17,11–19

október 13. „Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent.”    (15. v.)

A tíz leprás történetén keresztül Isten gyökeresen meg tudja változtatni az életedet. A lepra a reménytelenség, a fájdalom és a számkivetettség betegsége. Ezt éljük meg napról napra, ez ellen küzdünk minden nap. Jézus egy olyan lehetőségre hívja fel a figyelmet ebben a történetben, ami nyilvánvalónak tűnik, megváltoztatja az életünket, mégis elenyésző azon embertársaink száma, akik napi szinten élnek ezzel a lehetőséggel.  Ennek neve hála. A 10-ből 1 gyógyult vette észre, hogy van oka a hálára és meg is tette azt. Isten óriási erőt tud adni a hálás szívnek! A hála gyógyít, reménységet ad, jókedvre derít és az Istennel való szoros kapcsolat elősegítője. Kezdd a napodat hálával, és ha este nyugovóra térsz, fejezd be a napodat ezzel! Az elején nem könnyű ráállni erre, mert megszoktuk, hogy jórészt a tennivalókat és a problémákat látjuk, de idővel minden rossz beidegződést át lehet alakítani, és jóvá lehet formálni. Ha van kedved hozzá, vezess hálanaplót: 1-2 szóval jegyezd fel, hogy aznap miért voltál hálás. Figyeld meg a változást!

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 103,1–5
http://www.parokia.hu/bible/