08-12 ApCsel 23,1–11

augusztus 12.

„Pál rátekintett a nagytanácsra, és így szólt: Atyámfiai, férfiak, én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek, mind e mai napig.” (1.v.)

Pál bátran és bölcsen áll a nagytanács előtt, hisz Istennek szolgál! Tudja, hogy sokkal nagyobb az, Aki benne él, mint a vének tanácsa.  Anániás, a főpap is tudja ezt, ezért félti a saját tisztségét, hatalmát. Az apostol minden néphez és politikai párthoz a saját (anya) nyelvén szól. Elmondja, hogy zsidó származású, római polgár és vallási irányzatára nézve farizeus. „Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket.” (1Kor 9,22b)  Futása nem volt hiábavaló, hisz missziói útjai során sokan megtértek, sokféle nemzetből.  Krisztus Urunk nem védekezett, száját sem nyitotta meg, amikor vádolták, mert engedelmes volt az Atya akaratának kereszthaláláig. Az igeszakasz végén maga az Úr erősíti Pált, hogy ügye mellett Rómában is bizonyságot kell tennie. Tudom, hogy az Úr legyőzte a világ fejedelmét, miért félek mégis kiállni az ügyért, a hitemért? Miért nem tudok érvelni? Mert nem vagyok Pál apostol…”Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak….” (1Pt 4,10a)

Ajánlott igeszakasz: 1Pt 4,7–11
http://www.parokia.hu/bible/