08-11 ApCsel 22,22–30

augusztus 11. „Eddig a kijelentésig hallgattak, de akkor így kezdtek kiáltozni: Töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem szabad neki élnie!” (22.v.)

Meghallgatták Pál beszédét és bizonyságtételét, de csak egy pontig tudták elfogadni. Amíg a „nép nyelvén” beszélt, zsidó származására és vallási neveltetésére hivatkozott, addig nem volt probléma, mert az általuk is ismert terepen mozgott. A „sztorit”, az életének fontos eseményéről szóló történetet is meghallgatták. Akkor telt be a pohár, amikor arról beszélt, hogy nem csak a zsidók Isten választott népe, hanem minden nép, mert Krisztus lerontotta a választófalat zsidók és nem zsidók között. Hit által mindnyájan Isten gyermekei lehetünk, mert nincs más út, és nincs más közbejáró Isten és emberek között: egyedül Jézus Krisztus! Többször megtapasztaltam hívő életem során, hogy amíg munkámról, családomról, életem történéseiről beszélek vallásos közegben – pl. Istentisztelet után –, addig partnerek a beszélgetésben. Amikor a kereszt botrányáról, Jézus Krisztusról kezdek szólni, akkor süket fülekre találok – jobb esetben – témaváltás következik. Pedig ma is igaz a mondás: „nem a templomban kell hinni, hanem Jézus Krisztusban”!

Ajánlott igeszakasz: Gal 5,1–14
http://www.parokia.hu/bible/