04-17 Ef 4,1-6

április 17.

„Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok elhívatásotokhoz méltón, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel, viseljétek el egymást szeretetben, és igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékében.' (1-3. v.)

Pál tudja, hogy a levél címzettjei nem élnek gondtalanul. A Krisztus-testnek, az Egyháznak, a Krisztus-követő közösségnek mindig meg kellett küzdenie azzal, hogy nem tökéletesek a tagjai, hogy gyengeséggel, sok kísértéssel küszködnek. De Isten szeretet-közösségbe helyezte hívőit, ahol egymással is megoszthatják gondjaikat. Ebben a közösségben mindenkinek alá kell rendelnie magát nem csak Istennek, hanem egymásnak is. Isten megerősíti őket ezekben a küzdelmekben, szolgálatokban, hiszen Ő van a középen, Róla szólnak az igehirdetések, az énekek, Ő van jelen az úrvacsorában és a keresztségben, hiszen minden Őrá mutat. Valódi egység ez, aminek Isten az alapja, az a szeretet, amit Krisztusban kegyelemből adott. Ez az egység csak kiábrázolása a Szentháromság Isten személyei között lévő tökéletes egységnek. Nem mindegy hát, hogy miben, kiben hiszünk. Mindeközben egyre inkább elhatalmasodik egyházainkban a hamis egység, az ökumené. Hiszen nem lehet valódi az, aminek az ára a bibliai igazságok elhallgatása.

Ajánlott igeszakasz: Péld 12,16
http://www.parokia.hu/bible/