04-16 Ef 3,14-21

április 16.

„Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő Lelke által a belső emberben, hogy Krisztus lakjon hit által a szívetekben a szeretetben meggyökerezve és megalapozva.' (16-17. v.)

Ma azt láttatja meg a bibliai részlet, hogy a minden nemzet Teremtője milyen hatalmas Úr, Akihez mégis bizalommal fordulhatunk. Pál is így fordul ehhez az Istenhez, mert a Biblia alapján hitte Krisztus minden ismeretet fölülhaladó szeretetét. Tudta, hogyne tudta volna, hogy akinek beköltözik a szívébe a Krisztus és kereszthalálával eltörölte bűneit, annak az élete gyökeresen megváltozik. Ráadásul szükséges ebben az ismeretben napról-napra megerősödnünk. Pál tudta ezt, és nem tartotta meg magának ezt a tudást. Sőt, az élő Istenhez, az övéit Krisztusért meghallgató Istenhez könyörgött azokért is, akiket Isten közösségbe, az egyházba tagoz be. Isten ugyanis népe tagjaira nem csak különálló emberekként tekint, hanem mint olyanokra, akiket a összeterel a közös Úr. Nagyon is igaz, hogy nincs magányos keresztyén harcos, Isten sok áldásához csakis Egyházában juthatunk hozzá. Ezekhez is, amiért itt könyörög, vagyis dicsőségének gazdagságához, erőhöz, hithez, szeretethez, bölcsességhez.

Ajánlott igeszakasz: Péld 12,4
http://www.parokia.hu/bible/