04-15 Zsolt 87

április 15.

16. hét

'Az igazak áldása által gyarapodik a város, az istentelenek szája pedig romlására van annak.' (Péld 11,11)

Az efézusi levél kapcsán néhány szóban bemutatom újszegedi gyülekezetünket. 22 éve vagyunk tagjai, és folyamatosan tanúi vagyunk annak a csodának, ahogy Isten igéje munkálkodik közöttünk. Ez jelenti azt, hogy eljuttat embereket oda, hogy elgondolkozzanak életük értelmén, célján, hogy újjászül embereket, hogy vezet a megszentelődés útján egyenként és közösségben. Mindez Isten kegyelme, amelyet a tiszta igehirdetésen keresztül Szentlelke munkál. Ez az út nem probléma-mentes, hiszen csetlő-botló emberek vagyunk valamennyien, akikben felébreszti Urunk a vágyat, hogy keressük Őt és szentebb, tisztább életre törekedjünk.

Lupsea György és Éva

 

'...táncolva éneklik: minden forrásom tebenned van.' (7. v.)

Isten úgy mutatkozik be ebben a zsoltárban, mint Aki teremtette a mindenséget, és benne a földet, azon a népeket, és mint minden egyes embert, úgy téged is, meg engem is. Ő az, aki elhatározta, hogy bár tőle elfordultunk, akaratát semmibe vettük, irgalmas lévén mégis kiválasztott egy népet, akik között Ő lakozott. Már az Ószövetség népe is benne találta meg boldogulását, békességét, örömét. És ahogyan megígérte, elküldte a Fiát, Jézust, hogy kereszthalála által minden gazdagsága mienk legyen, hogy ne nélkülözzünk se testileg, se lelkileg. Senki sem mondhatja: „Én nem kaptam semmit.' Megteremtődött a lehetősége annak is, hogy teljes életet éljünk. Az Atya Isten ugyanis a nélküle élő embereknek felkínálja Fiában a megbékélést önmagával és egymással. Milyen áldott forrássá válik nekünk Isten! Mint a kietlenben, a sivatagban a víz. Ahogyan a Jézussal való találkozás után a samáriai asszonynak, úgy mindenkinek, aki találkozott Vele, felbuzog a szíve, és boldog hálaéneke hangzik: 'Engem is ott szült Isten újjá!'

Ajánlott igeszakasz: Péld 10,28
http://www.parokia.hu/bible/