03-15 Jn 14,27-31

március 15.

"Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek.' (29. v.)

Ami ebben a fejezetben ígéretként hangzik el, mind a jövő eseményeire és azok áldásaira tekint: közelebbről a feltámadásra, távolabbról pedig Jézus mennybemenetelére, helykészítésére, a Lélek eljövetelére, Jézus visszajövetelére. Ezek közül az első esemény, a feltámadás adta a tanítványok szívébe azt a hitet, hogy Jézus beszédei nem üresek. Isten csodás tette, Jézus feltámadása nélkül a tanítványok képtelenek voltak hinni, minthogy értelmetlen dolog is lett volna hinniük. "Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.' - írja Pál apostol (1Kor 15,14).

Hitünk nem spekuláción, elmélkedésen, hanem Krisztus feltámadásának eseményén alapszik: "ha majd megtörténik, higgyetek.' A tanítványok, és nyomukban mi, mai hívők is, tanúk vagyunk, nem filozófusok. Jézus visszajött a halálból, ezért hihetjük, hogy a mennyből való visszajövetelének is örvendhetünk egykor. Közben pedig mienk lehet a megszerzett békesség és nyugalom, a Lélekkel és a Lélekben való közösség. Tanúskodásunk pedig a szavakon túl abban áll, hogy követjük őt, bárhová megy. (31. v.)

Ajánlott igeszakasz: 1Kor 15
http://www.parokia.hu/bible/