03-13 Jn 14,1-14

március 13.

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.' (1. v.)

Evés, ivás, szórakozás, siker, erőnlét, társaság, egyedüllét, kikapcsolódás, felejtés... - végtelen a sora azoknak az eszközöknek, amelyekkel igyekszünk nyugalmat teremteni magunkban, amikor szívünk háborog vagy csendesen jelzi, hogy valami nincs rendben. Olykor szükségesek is ezek az eszközök, és hasznosak is ideig-óráig. Aki viszont Jézussal jár, annak megsokasodnak kérdései, nehezebben csillapítható szívének nyugtalansága, hiszen ha eddig olyan kérdései, szükségei voltak, amikre megoldást vélt találni a felsoroltakban. Most már ez az egy szüksége és kérdése minden eddiginél súlyosabb: a Jézussal való élet és annak fenyegető hiánya.

A tanítványok tudták: Jézus meg fog halni. Mesterük nem rejtette ezt el előlük. A nyugalmat nem a fenyegető veszély elrejtésével biztosította számukra, hanem azzal, hogy elmondta nekik: Ők rejtőzhetnek el Istenben, azaz Benne! Mert Ő nem a semmibe, hanem Atyjához megy; nemcsak neki van ott helye, hanem az övéinek is; Ő út, igazság és élet - szemben az úttalansággal, hazugsággal és üres léttel. Sőt a benne hívők előtt a dicsőséges és Istent dicsőítő, cselekvő élet reménysége áll!

Az ő Lelke fordítsa tekintetünket magunkról az érettünk Megfeszítettre és Feltámadottra.

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 62
http://www.parokia.hu/bible/