03-12 Jn 13,31-38

március 12.

"...Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted!' (37. v.)

"Egyedül Istené a dicsőség!' - hangzik a jelszó. Jézus esetében Istennek benne és általa való megdicsőülése - majd az ő Atya általi megdicsőíttetése - szenvedéssel, halállal kezdődött. Péterrel együtt kell megtanulnom, mit is jelent ez. Átvezet a magamba vetett hitben való megszégyenülés útján.

Krisztusért szenvedőkről hallva kérdezem magamtól: El tudnám-e ezeket hordozni tagadás, megfutamodás nélkül? Péter úgy gondolta: ő képes lenne mesteréért a halálba is menni. Esete figyelmeztet: rejtetten - a Jézus iránti hűségről álmodozva is - csak a magam dicsőségét keresem. Ennek pedig össze kell törnie. Előbb szavával teszi ezt az Úr: "oda most nem követhetsz' (36. v.). Aztán a szükségszerű, általa előre jelzett bukással. Lehetetlen őt követni, szolgálni, érette szenvedni, annak felismerése nélkül, hogy Ő egyedül váltott meg szenvedésével; ahhoz semmit hozzá nem tehetek, sőt: kegyelem az érette való szenvedés is.

A látszólag enyhébb parancsolat: "...szeressétek egymást; ahogyan én szerettelek titeket' (34. v.) - a Krisztus-követés gyakorlóterét jelöli meg. Nem kisebb feladat, betöltése sem emberi erővel lehetséges. Ahol megvalósul, ott az Atya dicsőül meg Jézusban és Jézus az Atyában.

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 115
http://www.parokia.hu/bible/