02-14 5Móz 21,1–9

február 14.

„Te pedig úgy tisztítod meg magad az ártatlan vértől, ha megteszed, amit helyesnek lát az Úr.”  (9. v.) 

Az ártatlan vér ontása különösen is fájdalmat okoz Istennek. Ezt a fájdalmat a választott nép a Mózes könyvében leírtak szerint tudta kiengesztelni Istennél, különösképpen akkor, ha nem tudták ki követte el a gyilkosságot.

Nemrég még nagyon távolinak gondolhattuk magunktól, mai korunktól ezeket az igéket, de a bűn, az erőszakosság terjedése kontinensünk mindennapjainak is részévé vált. Ártatlanok vérét ontják a hatalomért, pénzért, gondolatok, eszmék terjedéséért. Mára a világ legüldözöttebb vallása a keresztyénség lett. Sokan azért adták és adják ebben a pillanatban is életüket ártatlanul, mert hisznek Jézus Krisztusban, aki átformálta életüket. Ő ártatlan bárányként halt meg mindnyájunkért a kereszten, mint engesztelő áldozat, hogy megnyissa számunkra az utat az Atyához, akihez immár menetelünk van Jézus érdeméért. Hogyan tisztulhatunk meg bűneinkből? Jézus váltsághalála által, ha bűnbánattal hozzáfordulunk és kérjük: „Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!” (Zsolt 51,12).

Ajánlott igeszakasz: Zsid 9,15–28
http://www.parokia.hu/bible/