02-13 5Móz 19,1–13

február 13. „...ha megtartod mindazokat a parancsolatokat, és megcselekszed, amit én ma parancsolok neked; ha szereted Istenedet, az Urat,és az Ő útjain jársz minden időben, akkor jelölj ki még három várost a mellé a három mellé, hogy ne ontsanak ártatlan vért országodban, amelyet Istened, az Úr ad neked örökségül, és ne terheljen vérontás.”  (9–10. v.)

A bűn földjén szükségállapot van. A kegyelem földjén békesség és öröm, Isten jelenléte uralkodik Szentlelkének ereje által. Így valósulhat meg a házi áldás : „Hol hit, ott szeretetet, hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten , ott szükség nincsen.” Ahhoz, hogy Isten velünk lakozhasson, távol kell legyen tőlünk a gyűlölet, a vérontás, a szeretetlenség.

Az Ószövetségben Isten jelenléte a nép életében úgy valósult meg, hogy parancsolatait megtartották szívükben, elméjükben és átvitték a mindennapokba is, úgy, hogy meg is cselekedték.Vagyis, Isten útjain jártak, nem pedig a csúfolódók, ítélkezők és ártatlan vérontók székében ültek.

Jézustól mi azt tanultuk, hogy aki gyűlölettel tekint felebarátjára, az már ölt. Ahol Jézus gyűlöletet és erőszakot tapasztalt, onnan eltávozott. János evangéliumában ezt ígéri számunkra: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála.” (Jn 14,23) Legyen ma is Jézus a menedékvárosunk, és éljünk szeretetében, hogy szívünk, a hajlékává lehessen.

Ajánlott igeszakasz: Jn 6,35–59
http://www.parokia.hu/bible/