02-12 5Móz 18,9–22

február 12.

”Légy feddhetetlen Istened, az Úr előtt! Mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened, az Úr.” (13–14. v.) 

A bűn nem más, mint határátlépés. Átlépése annak a rendnek, harmóniának, Istennel való közösségnek, amivel Ő ajándékozta meg a választott népet és minket is, hogy megmaradhassunk abban a szabad kegyelmi állapotban, amit Isten szabadítása munkált ki az életünkben. Pál ezt írja a korinthusi gyülekezetnek: “Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők,...  nem fogják örökölni Isten országát” (1Kor 6,9–10). Bűnökkel, határátlépésekkel nem lehet bemenni Isten országába. Jézus az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak Őáltala. Nem elég jóembernek lenni, templomba járni, gyülekezeti tisztségeket felvállalni, igét hirdetni! Szükségünk van Jézus bűnbocsánatára. Nem élhetünk úgy mint a világ fiai, ezt nekünk nem engedi meg az Úr, mert nem ezt tanította. Jézus azt mondta, hogy menjünk Őhozzá mindnyájan, akik meg vagyunk fáradva és terhelve. Őhozzá, és nem halottlátókhoz, kuruzslókhoz, szellemidézőkhöz és spiritisztákhoz. Menj Jézushoz bizalommal, mert akit a Fiú megszabadít, valósággal szabad lesz. Légy feddhetetlen ma is az Úr előtt.

Ajánlott igeszakasz: 1Pét1,13–25; 2,1–5
http://www.parokia.hu/bible/