01-07 Lk 4,14–21

január 07.

„Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára.” (21. v.)


Az Úr Jézus nem először volt bizonyára
felnevelkedésének színhelyét jelentő falujának
zsinagógájában. Most a „Lélek erejével” tért oda vissza, és
felolvasta a neki átnyújtott tekercsből, Ésaiás 61.
fejezetének elejéből, a róla szóló próféciát. Majd
visszaadva a tekercset az arra felügyelő szolgának a fenti
mondattal tett bizonyságot arról, hogy Ő az Isten szava
által megígért személy, a Messiás. „Ma teljesedett be...” –
mondta Ő akkor Názáretben, mert mindenkinek akkor
teljesedik be az Isten szava, amikor meghallja Jézus
Krisztus személyes megszólítását. Azóta is a lelki
szegényeknek szól az evangélium, és ők meghallják. A
töredelmes szívűeket Ő meggyógyítja, a bűn foglyainak,
az élet lesujtottainak Ő ad szabadságot és a lelki
vakságban szenvedők szemeit Ő nyitja meg. Nálad mi
teljesedett be? Mikor volt ez a MA? Mikor fogadtad be
örömmel ezt a jó hírt? Ujjonge
a szíved a 17. hallelúja nek szavaival: „Az írás széjjel tépve, Szabad vagyok,
szabad! Tudom, hogy megvevél Te, Meggyőztél ím magad!
Kínos halált te szenvedtél, S ártatlan drága véred Áldoztad lelkemér’.”

Ajánlott igeszakasz: Ézs 61,1–3
http://www.parokia.hu/bible/