01-06 Lk 4,1–13

január 06.

„...azt mondta neki az ördög: Neked adom mindezt a
hatalmat, és annak dicsőségét, mert nekem adatott, és
annak adom, akinek akarom. Azért ha imádsz engem,
mindez a tied lesz.” (6–7. v.)


Nem hiába nevezte a Kisértőt „hazugság atyjá”nak
a mi runk, hiszen ez a mondata is tele van hazugsággal. Ki tud
ellenállni olyan kísértésnek, hogy hatalmat, dicsőséget
kaphatsz? Az Úr Jézus valóságos ember volt, de tudta
honnan jött és hová megy. Csak ez a tudat adhatott neki
erőt ahhoz, hogy egy ilyen ajánlatot visszautasítson. Mielőtt
ez és a többi kísértés a tudatáig jutott, Ő a Lélektől vezetve
töltött el 40 napot a pusztában, és ott a Lélek kijelentéseit
hallgatta, azaz feltöltekezett. Ezért nem akármit ígért neki
a Kísértő, mindazt, amiket csak magáénak gondolt,
felajánlotta az Úr Jézusnak. Az ördög – ahogy az Ige nevezi
– abban a hamis tudatban van, hogy övé minden földi
hatalom, és minden dicsőség is őt illeti meg. Isten felett
valónak képzeli el magát, ezért természetes dolog nála a
hazug ígérgetés. Hányszor akart és olykor tudott engem is
elszédíteni, amikor magam erejében, hatalmában bíztam,
és elfogadtam mások dicséretét, magasztalását. Pedig mim
van, amit nem kegyelemből kaptam? Ha pedig így van,
akkor miért gondolom, hogy magam vagy mások előtt is
dicsekedhetem vele? (1Kor 4,7)

Ajánlott igeszakasz: Jn 8,31–47
http://www.parokia.hu/bible/