01-06 Jn 2,13–25

január 06. „A te házad iránti féltő szeretet emészt engem.” (17/b. v.)

 

Isten háza, a templom, imaház, gyülekezeti ház és még sorolhatnánk a mai Isten házához tartozó szavakat. Mindegyikben egy a közös: Isten igéjének hirdetése, imádság, Isten dicsőítése. Isten házának ez a célja. Szent hely, és ahhoz méltóan kell viselkednünk. Jeruzsálemben Isten rendelése szerint áldozatokat kellett bemutatni. De az istentisztelettel nem fér össze a pénzváltás, az adás-vétel, a kalmárkodás, a nyerészkedés és semmilyen önös érdek. Jézus közbelépésére volt szükség, hogy a  rend helyreálljon. Ez is egy messiási jel volt.    Istentiszteletünk tisztaságát, szentségét nekünk is féltő szeretettel kell óvnunk. Mi óvjuk-e saját templomunkat, hiszen az élő Isten temploma vagyunk, mert Ő bennünk lakik Szentlelke által. Van-e bennünk nyerészkedés, kalmárkodás, önös érdek és egyéb, ami a mi Megváltónknak nem tetszik?  Nézzünk körül, nincs-e bennünk valami, ami a jeruzsálemi templomhoz hasonlóan tisztítást igényel. Pál apostol figyelmeztetése nekünk is szól: „Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől kaptatok, és nem a magatokéi vagytok?” (1Kor 6,19)


Ajánlott igeszakasz: 1Kor 3,16–17; 1Kor 6,19–20
http://www.parokia.hu/bible/