01-05 Jn. 2,1–12

január 05. „Ezt az első jelt a galileai Kánában tette Jézus, így mutatta meg dicsőségét, és tanítványai hittek benne.”  (Jn 2,11)

 

Jézus első csodájaként említik a fenti igeszakaszt. Itt mutatta be legelőször a Messiás dicsőségét és hittek benne a tanítványai. Milyen kedves gondoskodással veszi körül Jézus tanítványait, akik elindultak követésére. Tudta, hogy sok nehézség és meg nem értés fogja érni őket ezen az úton. Kellett számukra ez az első biztatás, ez az első rendkívüli élmény a messiási hatalom megnyilvánulása. „A hit számára Jézus cselekedetei olyan jelekké válnak, melyekben tükröződik az ő dicsősége. Nyilvánvalóvá lesz, hogy kicsoda Jézus: Ő az életet adó Krisztus, aki megújítja és teremtésbeli céljához vezeti a bűn miatt tőle elszakadt világot és a teremtés „koronáját”, az embert. Új viszonyba hozza az embert Istennel a megváltás viszonyába.” /Karner Károly:A testté lett Ige c. könyvből / Ugyanakkor látjuk Jézus szerető gondoskodását, nem volt közömbös, amikor segítségre volt szükség, de ismerve mennyei Atyja akaratát rejtetten cselekedett, mert még nem jött el az ő ideje. Arra tanít bennünket ez a történet, hogy mi is minden dolgunkban keressük Isten akaratát. Amikor cselekednünk kell, Tőle vezetve tegyük!

Ajánlott igeszakasz: Mt 11,25–27
http://www.parokia.hu/bible/