01-05 Lk 3,21–38

január 05. „...és hang hallatszott a mennyből: Te vagy az én szeretett
Fiam, benned gyönyörködöm!” (22b. v.)
Az Úr Jézus földi életét bemutató evangéliumokban
három esetről olvasunk, amikor mennyből jövő szózat
hallatszott: megkeresztelkedésekor, a megdicsőülés
hegyén, és virágvasárnapi bevonulása után
Jeruzsálemben az összegyűlt sokaság előtt, amikor maga
az Úr Jézus kérte: „Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet!”
(Jn 12,28). E megnyilatkozások mind helyeslőek, az Úr
Jézust, az ő tetteit és szándékait igazolóak voltak.
Az Atya bizonyságot tett az ő Fia mellett. Ki volt olyan
ember a történelemben, akiről maga az Atya nyilatkozott
arról, hogy feltétel nélkül gyönyörködik benne? Az ő
egyetlen gyönyörűsége az ő Fia, Jézus Krisztus volt. És Ő
egyetértett azzal, hogy Fia magára vegye bűneinket, és
helyettünk, érettünk szönyű kínok között haljon meg,
bűneinkért való áldozatként, Isten Bárányaként egy
keresztfán gyötrődve. Hálásak vagyunke
azért, hogy
bennünk is, akik lélekben az Úr Jézussal együtt
meghaltunk bűneinkre nézve, gyönyörködik az Atya, mert
reánk az ő Fián keresztül tekint?

Ajánlott igeszakasz: Jn 12,20–33
http://www.parokia.hu/bible/