01-04 Jn 1,35–51

január 04. „Megtaláltuk a Messiást /amely azt jelenti: Krisztus/!”. (41/b. v.)

 

A fenti igerész Keresztelő János újabb bizonyságtételével kezdődik és Jézus első követőiről szól. A bizonyságtétel olyan hiteles volt, hogy két ember elindult Jézust követni és egy szorosabb, személyes kapcsolatba kerültek vele. Miután továbbmentek, az egyik tanítvány András bizonyságot tett saját testvérének: „Megtaláltuk a Messiást!” Testvére, Simon nyomban elindult vele. Már együtt mentek Jézushoz, aki így fogadta őt: ”Te Simon vagy, a Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni /amely azt jelenti: Kőszikla/.” Ezután Filepet hívja Jézus, hogy kövesse őt, majd Nátánael is csatlakozik hozzájuk. Így lesznek egyre többen Jézus követői. Jézus ma is hív, hogy kövessük Őt, mi is induljunk azonnal és feltétel nélkül.  Rendkívüli üzenet számomra, hogy a hiteles bizonyságtételek embereket hívnak Jézushoz, akik végig és vérig hűségesek Messiásukhoz. Hogy állunk mi a bizonyságtételeinkkel? Hitelesek vagyunk, azonnal elindulnak testvéreink, barátaink a Messiást követni? Szomorú, hogy nem gyakran számolhatunk be erről. Jó, ha elgondolkozunk, vajon mi lehet az oka, és megkérdezzük Jézust, mit szól a mi bizonyságtételünkhöz.


Ajánlott igeszakasz: Mt 4,18–25
http://www.parokia.hu/bible/