01-04 Lk 3,15–20

január 04. „Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében
szórólapát van, hogy megtisztítsa szérűjét, és a gabonát
csűrébe takarítsa, a polyvát pedig megégeti olthatatlan
tűzzel.” (16c–17. v.)
Keresztelő Jánosnak ebben az igeszakaszban olvasható
bizonyságtétele arról az őutána megjelenő Krisztusról szól,
aki először Szentlélekkel keresztel majd. Akiket Krisztus
„megkeresztelt”, azok Szentlélek által újjászületett
emberek. Az ő „szérűjé”be
tartozik ez a földi világ, ahol a
sok értékes „gabona” még nem tiszta. Az ő feladata, hogy
megtisztítsa azt a hozzákeveredett „polyvá”tól,
és aztán
„csűrébe” helyezze, ott gyűjtse össze. Ezt a megtisztító
munkáját folyamatosan végzi, mert „szórólapát” van a
kezében. A Sátán „rostája” felett is hatalma van, és nem
engedi, hogy azon az ő „gabonája”, (az ő vére árán
megváltott és újjászületett gyermeke) áthulljon a polyvával
együtt. Az „olthatatlan tűz” nem azonos a sokszor
emlegetett „próbák tüzé”vel,
mert az olthatatlan tűz a
„polyva” megsemmisítésére rendeltetett, a próbák tüze
pedig nem semmisít meg, csak tisztábbá tesz. A Krisztus
visszajövetelét megelőző és az ő ellenségein végbemenő
ítélet, még nem a végítélet végrehajtását jelentő
„olthatatlan tűz”, de hatására ellenségei meghódolni
kényszerülnek és elvesztik hatalmukat.

Ajánlott igeszakasz: Jel 20,11–14
http://www.parokia.hu/bible/