01-03 Lk 3, 7-14

január 03. „Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket...! (8a. v.)

Igen kemény szavakkal lépett fel Keresztelő János az őt
hallgató sokszínű sokaság felé: „Viperák fajzatai'nak
nevezte őket. Ez bizony nem hízelgő megszólítás, inkább
sértő. A viperák alattomosan támadnak, és leginkább
halálos marásukról ismertek. Az ember az egyetlen lény,
aki társait minden ok és indok nélkül is, csak gyűlöletből
képes megölni. Az indulat, a harag, a gyűlölet igen
veszélyes, ezért ne is lehessen soha ott indítékként Isten
gyermekeinek szívében! Az Isten által küldött próféták is
szembesültek azzal, hogy a választott nép tagjai és
vezetői sokszor szavaikban „hallgattak' az Úrra,
ugyanakkor cselekedeteikben semmit nem változtak,
ugyanolyan kegyetlenek, hatalmaskodók, irgalmatlanok,
haszonlesők stb. maradtak, mint voltak. Keresztelő János
nem „látszatmegtérést'
sürget, hanem igazi, bűnöket
elhagyó megtérést. Hogy a bűneiket tisztára mosni akaró
emberek lelki „megkereszteltetésük' (megtérésük) utáni
élete „megtéréshez méltó gyümölcsöket' mutasson fel. A
mi életünkben látszanak ezek a gyümölcsök, a
megváltozott élet, a Lélek gyümölcsei?

Ajánlott igeszakasz: Gal 5,22-26
http://www.parokia.hu/bible/