01-03 Jn 1,29–34

január 03.

Jn 1,29–34

 

„Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!” (29/b. v.)

 

Keresztelő János bizonyságtétele, a fenti ige, amelyet tisztán hallott, amikor Jézust megkeresztelte. Beteljesedett, amit a próféták megírtak, hogy eljön a Messiás, aki feláldozza életét a golgotai kereszten és ezzel az egész világ bűnét kifizeti Istennek. Amit az ember a bűnbeeséssel elrontott, az Istennel való személyes kapcsolatot, Jézus helyreállította. Ő lett az Út Isten és az ember között. Nincs más út. Hiába halljuk emberektől manapság: sok út vezet Istenhez. NINCS MÁS ÚT, CSAK JÉZUS! Minden ember számára lehetőség van elfogadni ezt a tökéletes áldozatot. Elfogadni, hogy Isten ezt az utat választotta az ember megmentésére. Jézus által, az ő bárány áldozata által Isten gyermekei lehetünk, megtörtént az örökbefogadás. Szinte emberi ésszel fel sem tudjuk fogni, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk, saját életét adta oda a kínra, szenvedésre és végül halálra, hogy nekünk utunk legyen az Atyához. Megváltott bennünket a bűn rabszolgaságából, nem kell tovább a bűn rabjaiként élnünk. „Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk,...” (1Pét 2,24)  Dicsőség és magasztalás szent nevének!


Ajánlott igeszakasz: Ef 2,1–17
http://www.parokia.hu/bible/