01-02 Lk 3, 1–6

január 02.

január 2. hétfő


„Kiáltónak szava a pusztában: készítsétek az Úrnak útját,...” (4b. v.)


Nem furcsa, hogy Isten a „pusztába” küldi követét, ahol
szinte nincs élet? Miért? Mert bizonyára ott akar életet
teremteni! A pusztában alig van ember, aki a kiáltó szót
egyáltalán meghallja. Nem ilyen pusztához hasonlít mai
társadalmunk, gyülekezetünk, családunk? Hát kik
hallják egyáltalán Isten megtérésre hívó felszólítását?
Mert az Úr útját készíteni csak bűneink feltárásával,
megbánásával és Megváltónk keresztjéhez vitelével lehet.
Mert csak ott teremthet az Úr Isten új életet, ahol a régit
odaviszik eléje, az élet vizének forrásához.
Közel 2000 évvel ezelőtt Kersztelő János az Úr Jézus
útját készítette , amikor az Isten Fia először lépett be az
emberi történelembe. Most az úgynevezett utolsó időket
éljük, és várjuk a visszatérő, megdicsőült Jézus Krisztus
megjelenését. Most újra aktuális a felszólítás:
„készítsétek az Úrnak útját”! Te, kedves testvérem,
várode
Őt, és elgondolkoztále
már azon, hogy te hogyan
készíted az Ő útját?

Ajánlott igeszakasz: 1Thessz 5,1–11
http://www.parokia.hu/bible/