01-02 Jn 1,19–28

január 02. „...mit mondasz magadról? Erre azt mondta:Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyenesítsétek ki az Úr útját, amint megmondta Ézsaiás próféta.” (22/b. 23. v.)

 

Keresztelő János bizonyságtétele nagyon elgondolkoztató és sok kérdést vethet fel bennünk.  Amikor papok és léviták mentek hozzá megkérdezni, hogy ki is ő valójában, nem egy személyként mutatkozik be, hanem „kiáltó szó”-nak nevezi magát. Isten küldte el, választotta ki erre a különleges szolgálatra, hogy utat készítsen Fia, Jézus számára. Felruházta Szentlelkének erejével. Olyan szó volt, akinek a kiáltását nem lehetett nem hallani, hiszen azt olvassuk az igében, hogy egész Jeruzsálem megmozdult az ő tanítására, és nagyon sokan megvallották bűneiket, megkeresztelkedtek, tanácsot kértek tőle, hogy mit cselekedjenek. A megtérést hirdette, a bűnbánatot, teljes Istenhez fordulást, az élet gyökeres megváltoztatását. Ma is erre van legnagyobb szükségünk, hogy a lelkünk biztonságban legyen, Jézus kezében. Egyenesítsük ki az utat a szívünkben előtte, hogy állandó lakozást vegyen bennünk. A testünk előbb –utóbb megszűnik, porrá lesz, de a lelkünk örök életre van teremtve. Biztonságban van-e a lelked? Ha nem, azonnal kiálts Jézushoz, mert Ő tud új életet, örök életet adni.

Ajánlott igeszakasz: Ézs 40,1–10
http://www.parokia.hu/bible/