01-01 Zsolt 104

január 01.

Január 1.Miklóssy József

1. hét igéje


„És hozzá gyűlének mindazok, akik nyomorúságban
valának, és mindazok, akiknek hitelezőik voltak, és
minden elkeseredett ember, ő pedig vezérük lett
azoknak...” (1Sám 22,2)


„Furcsa egy sereg, nyomorúságos csapat, de azt lehet
mondani, ilyen az Isten népe. Egy ilyen társaság Királya,
Jézus. Hozzámennek, „akik nyomorúságban vannak”, és
végigtekintve rajtuk... – óh, de sok a különféle emberi
nyomorúság! Aztán, akiknek hitelezőik voltak. Csupa
olyan ember, akiknek az élete tele rendezetlenséggel, s
minden rendezetlenség mögött ott van a kegyetlen
hitelező: az ördög. És egy csomó elkeseredett ember. Én is
így közeledtem hozzá. S örömöt találtam Nála.”
Mikor olvastam Csathó Kálmán ref. lp. fenti sorait, úgy
éreztem, minden szava reám is illik: a bűn nyomorúsága,
rendezetlen viszonyok, gyötrő lelkiismeret... Mindezekre
Ő adott és ad megoldást! És milyen jó egy ilyen
„csapathoz” tartozni, melynek Jézus Krisztus a “vezére”
mindvégig, még ebben az új esztendőben is! A végcél
pedig előttünk áll: az Ő eljövetele és uralmának
kiteljesedése.


„Én az Úrban örvendezem.” (31. v.)


Úgy érzem, hogy ez a rövid mondat mutatja számunkra
leginkább a zsoltáríró lelki állapotát, amikor ezt a szép
bizonyságtételt leírta arról az Istenről, aki mindent
részleteiben átgondolt, megtervezett, mielőtt ezt a
gyönyörű földi világot létrehozta. Mindennek rendeltetése
van, semmi sem felesleges vagy haszontalan. „Milyen
számtalanok a műveid, Uram! Mindegyiket bölcsen
alkottad, és tele van a föld teremtményeiddel.” (34. v.) A
zsoltáríróban az a bizonyosság fogalmazódik meg, hogy
ilyet csak a művében örvendező Isten hozhatott lére, aki
maga is gyönyörködik benne. És az ezt szemlélő ember
szívébe is beleárad az alkotó öröme, amit az író „Úrban
való örömnek” nevez. Ismerede,
Testvérem ezt az
örvendezést, „az Úrban való örvendezést”? Nekünk, akik
már az ő Fiában való örömet is ismerjük, még több okunk
van az örömre, mert a vele való élő kapcsolat az ő
örömével tölti be szívünket (Jn 15,11). Ezeket az Isten
Lelke által írt sorokat olvasva gerjedjen fel szíved neked
is az Úrban való örbvendezésre!

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 8
http://www.parokia.hu/bible/