01-01 Zsolt 97

január 01.

1. hét 

 Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őreá vessétek, mert néki gondja van rátok. (1Pét5,6–7)

 

Az elmúlt hetekben sokféle probléma vett körül, egészségi és közeli hozzátartozók félreértése miatt. Mennyei Atyámhoz futottam a csendben, mert tudom, csak Ő tud segíteni.        Emberileg igyekeztem megtenni, mindent, ami rajtam áll, de újból jöttek a gondolatok, félelmek, amelyek nem hagytak nyugodni. Akkor értettem meg igazán a fenti igéket, amikor több helyen utána olvastam. Gyakran említjük a 7.verset ebből az igéből: ”Minden gondotokat őreá vessétek és ez nagyon jó dolog, de arra jöttem rá, hogy én úgy próbáltam Édesatyámra vetni a gondokat, hogy én is igyekeztem, mert úgy gondoltam, ez így helyes. Amikor nem mentek előre a dolgok, akkor értettem meg igazán, mit jelent a 6.versben írott ige: “Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt…”  Számomra egyértelművé vált, ha megalázom magam és megértem, én nem tudok semmit tenni, de Isten mindenható és mindentudó, nyugodtan rábizhatom minden gondom, mert atyai szeretettel van irántam és Ő rendezi az eseményeket a maga idejében. Csodákat éltem át,mert nem kellett elmennem egy drága és nem veszélytelen vizsgálatra, és a hozzátartozók életében is történt egy nagy lépés, ami az én erőfeszítéseim hatására sehogyan sem következett volna be.

Drága Jézusom példája újra felragyogott: “…tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű, vagyok, és lelketek nyugalmat talál.” (Mt 11,29)

Gyurkó Józsefné


 

„Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzen a rengetg sziget...

...Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt!” (Zsolt 97,1. 10/a)

 

 Az új év kezdetén biztató számunkra, hogy az Úr uralkodik. Bármi történik a világban, Ő mindennek Ura és minden hatalom felett van. Erre az igére bátran építhetjük egész életünket és a jövőnket. Vajon mit hoz az új év? Sokan felteszik ezt a kérdést, fogadásokat tesznek, kutatják a jövőt, pedig  kezünkben van a Biblia, Isten szent igéje, amelyben az élő Isten beszél hozzánk. Ő útbaigazít, tanácsot ad, vezet, ha igényeljük. Milyen jó, hogy az Úr, aki uralkodik, a mi szerető mennyei Atyánk az Úr Jézus golgotai áldozata által. Hozzá fordulhatunk minden kérdésünkkel, örömünkkel, bánatunkkal, mert megért bennünket, mint egy szerető atya. Ez a tény a mi örömünk forrása.  Minden okunk megvan az örömre. A másik fontos útmutatás: „Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt!” A két cselekvésnek együtt kell járnia: szeretni Istenünket, ahogyan az első parancsolatban halljuk, és egyúttal gyűlölni a gonoszt. Nem lehet két úrnak szolgálni egyszerre, szét kell választani a kettőt. Ez nagy feladat az új évre! Vizsgáljuk meg magunkat az ige fényében, nem járunk-e valamilyen területen a gonosz útján! Szeressük Urunkat teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből!    

 

 

 

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 97.; 2Tim 2,19
http://www.parokia.hu/bible/