Idős tagjainkért, és különösen a betegegért akik már nem tudnak részt venni alkalmainkon. Az ő testi, lelki megerősödésükért.Szövetségünk megújításáért!
Az utánunk jövő generációnak nagy szüksége van, hogy imádságban hordozzák. Abban a világban, ahol minden változó és relatív, találják meg az állandót, a kősziklát, azt a Jézus Krisztust, akire lehet építeni.
Imádkozzunk, hogy a nyári táborok szolgálói kapjanak felülről való vezetést, bölcsességet, erőt, kitartást a szolgálatok elvégzéséhez.
- engedetlenségeinkért, mulasztásainkért, a Lélek által megmutatott más bűneinkért,
- azért, hogy nem használtuk ki a kapott lehetőségeket, alkalmakat bizonyságtételre,
- hogy nem voltunk az ÚR irányítása alatt, és inkább a testiek töltötték be gondolatainkat.
- A közösségünkben történtekért, a kapott üzenetekért, az elhunytak életéért,
- a nyári konferenciákon, táborokban nyert áldásokért,
- a piliscsabai missziói otthonban végzett karbantartási, fejlesztési, munkákért,
- a piliscsabai missziói otthonunkban elmúlt időben végzett lelki munkáért,
- más keresztyén szervezetek által végzett lelki munkáért (börtönmisszió, cigány misszió)
- bölcsességet, az ÚR Lelke általi iránymutatást magunknak, de különösen vezetőinknek,
- önkéntes munkatársakat, odaszánt életű testvéreket,
- beteg testvéreink számára erőt, segítséget és az ÚR akaratára hagyatkozást,
- vigasztalást az elhunytak gyászoló családtagjai részére,
- üzenetet, az ÚR jelenlétét, rendszeres és különleges alkalmainkra,
- táborainkon, konferenciánkon résztvevők számára, az ÚR munkájának folytatását,
- háborús veszélyben élőknek védelmet, a háborús konfliktusok megoldását, befejezését,
- vezetőinknek (egyházi, állami, helyi, stb.) bölcsességet, alázatot, önzetlenséget, felülről való szeretetet.