Reméljük az itt eltöltött idő hasznos lesz számodra. Célunk, hogy oldalunk találkozási pont legyen, nem csak velünk, hanem elsősorban a megváltó Jézus Krisztussal. Azzal aki új életet szeretne neked ajándékozni. Tartalmas időtöltést kívánunk!

Bethánia CE Szövetség 2018. évi programja

Kedves Testvérek!

Isten iránti hálával adjuk közre a Bethánia CE Szövetség 2018. évi programját, nyári táborait, csendesnapjait. Nagy szeretettel hívunk és várunk benneteket és ismerőseiteket a nyári családos, hitmélyítő, vagy egyedülállóknak szervezett heteinkre, várjuk az angol nyelvet tanulni akaró fiatalokat :)

A hetek teljes ellátással Hajdúszoboszlón 23.000.- Ft-ba, Piliscsabán 17.000.- Ft-ba kerülnek, kivéve az Angol tábort. 10 év alatt a gyermekeknek a tábor ingyenes, 10 év felett (keresőképességig) a felnőtt díj 50 %-ába kerülnek!

Egy személyes bizonyságot fogadjatok el tőlem:
Istenünk drága kegyelmét, szeretetét Jézus Krisztust egy hajdúszoboszlói nyári családi héten ismertem meg, azt követően léptem be a CE szövetségbe, és találtam testvérekre és egy szerető Közösségre. Azt tudom még elmondani, hogy a nyári hitmélyítő hetek nekem olyanok voltak, mint egy-egy kis Bibliaiskola, nagyon sokat tanultam, jegyzeteltem ezeken az áldott alkalmakon. Csatolom a programnaptárunkat, kérlek benneteket, hogy mielőbb jelezzétek részvételi szándékotokat és kérlek osszátok meg, küldjétek tovább :) "Én legeltetem juhaimat, én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az Úr! Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell." Ez 34, 15,16.

Testvéri szeretettel: Tokodiné Baji Tímea - Fénysugarak munkatársa, CE Szövetség alelnöke.

Bethánia CE Szövetség 2018. évi programjáért kattintson ide.

2018. Június 22. Péntek,

Hós 1,10–12

„…Az élő Isten fiai!” (10c. v.)

Hóseás próféciája Izráel népéhez szól. Akkor szólhat-e egyáltalán ez az ige hozzánk is? Igen! Hóseás próféciájában a kemény ítélethirdetését üdvígéret követi. Isten jót tervez az ő népével, azokkal, akik az ő fiai. Üdvösség vár azokra, akikkel szövetséget köt. Pál apostol a Rómaiakhoz írt levelében Hóseásnak erre a próféciájára is utal, amikor arról szól, hogy Isten más népeket a saját népévé tesz. Így tehát az ítéletet követő helyreállításnak, az üdvígéretnek mi is hordozóivá leszünk Krisztus által. Isten irgalmából igazzá teszi a bűnöst. Mi már tudjuk, hogy ezt Ő Jézus által végezte el. Tudjuk tehát, hogy Jézusért mi is Isten gyermekeinek vallhatjuk magunkat. Mindezt hit által, kegyelemből... „Nem a testi származás szerinti gyermekek Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak.” (Róm 9,8) A mi irgalmas Urunk velünk is szeretné megláttatni dicsőségének gazdagságát.

Ajánlott igeszakasz: Róm 9,6–33

Tegnapi

Hós 1,1–9

„Amikor az Úr szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az Úr: Menj, végy feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak. Ő elment, és elvette Gómert, Diblajim leányát; az teherbe esett, és fiút szült neki.” (2-3. v.)

A Biblia számos helyen von párhuzamot Isten és az ő népe közti szeretetkapcsolat és a házastársi kapcsolat között. Nem azért, mert a mi töredékes szeretetünkből kiindulva megérthetnénk Isten hűségének mélységét, hanem éppen ellenkezőleg: az ő hűsége kell, hogy példa legyen számunkra is. Hóseás egész élete és prófétai küldetése, mintegy negatív példaként áll előttünk. Ilyen lenne az, ha Isten a mi szeretetünk függvényében szeretne viszont minket. Isten azonban nem bontja fel szövetségét a hozzá hűtlen népével sem, hanem amíg tart a kegyelmi idő vár a megtérésünkre és arra, hogy naponként Ő vezessen minket a megszentelődés útján. Életünk egyik legnagyobb áldása lehet az, ha Isten szeretete határozza meg emberi kapcsolatainkat. Érdemes úgy hozzáállni a naponkénti bibliaolvasásunkhoz is, hogy abban Isten kíván vezetni minket.

Ajánlott igeszakasz: Ef 5,21–33

Online Biblia